Fifty Five

𝑹𝑨𝑴𝑨.𝑺𝑨𝑳𝑶𝑵 – 𝑨𝒍𝒆𝒙𝒊𝒔 𝑯𝒂𝒊𝒓 ‘𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒔 𝑷𝒂𝒄𝒌’ @ 𝑬𝒒𝒖𝒂𝒍𝟏𝟎 𝑪𝒂𝒕𝒘𝒂 𝑯𝑫𝑷𝑹𝑶 𝑴𝒂𝒋𝒆𝒓𝑺𝒐𝒇𝒕 𝑵𝒖𝒗𝒆. 𝑨𝒓𝒘𝒆𝒏 𝒔𝒌𝒊𝒏 𝑴𝒂𝒖𝒗𝒆 @ 𝑯𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒓 𝑲𝒂𝒍𝒉𝒆𝒏𝒆 𝑬𝒓𝒊𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒉 𝑩𝒐𝒅𝒚 𝒗𝟐.𝟐 (𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 ♥) 𝑹𝒆𝒂𝒅 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒆𝒘 𝒊𝒏 𝒗𝟐.𝟐 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑻𝑯𝑰𝑺 𝑰𝑺 𝑾𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑮𝒉𝒐𝒖𝒍 𝒔𝒌𝒊𝒏 𝒂𝒅𝒅-𝒐𝒏 @ 𝑭𝒆𝒕𝒊𝒔𝒉 𝑭𝒂𝒊𝒓 (𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 ♥) – 𝒔𝒊𝒙𝒙 – 𝑳𝒂𝒛𝒚 𝑨𝒖𝒕𝒖𝒎𝒏 𝑯𝒐𝒐𝒅𝒊𝒆 – {𝑭𝑨𝑻𝑷𝑨𝑪𝑲} @ 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒅𝒐𝒈…

Liza

𝒕𝒓𝒂𝒎 𝑲𝟎𝟐𝟏𝟔 𝒉𝒂𝒊𝒓 / 𝑯𝑼𝑫-𝑪 @𝑼𝒃𝒆𝒓 𝑪𝒂𝒕𝒘𝒂 𝑯𝑫𝑷𝑹𝑶 𝑴𝒂𝒋𝒆𝒓𝑬𝒅𝒈𝒆𝒅 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 𝑴𝒆𝒔𝒉 𝑩𝒐𝒅𝒚 [𝒕𝒉𝒆𝑺𝒌𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓𝒚] 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒏 – 𝑷𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑻𝒐𝒏𝒆 @𝑼𝒃𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒂𝒑𝒆 & 𝑩𝒓𝒐𝒘 𝑺𝒉𝒂𝒑𝒆 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒅𝒆𝒅 ~𝑴𝑹~𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 𝑽𝒊𝒐~ – 𝑨𝒕𝒕𝒂𝒄𝒉𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒏𝒐𝒔𝒆 @𝑼𝒃𝒆𝒓 𝑨𝒅𝒅𝒂𝒎𝒔 // 𝑱𝒂𝒚 𝑭𝒊𝒕𝒕𝒆𝒅 𝑻𝒂𝒏𝒌 // 𝑭𝑨𝑻𝑷𝑨𝑪𝑲 !𝑴𝑶𝒁 “𝑳𝒊𝒛𝒂” 𝑺𝒌𝒊𝒓𝒕 𝒖𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒅𝒆 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 𝑩𝒐𝒅𝒚 𝑺𝒊𝒛𝒆

Chiara

𝑭𝒆𝒂𝒕𝒖𝒓𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒎𝒂𝒛𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒁𝒊𝒃𝒔𝒌𝒂 .𝑺𝒉𝒊 𝑯𝒂𝒊𝒓 : 𝑩𝒂𝒕𝒂𝒄𝒉 / 𝑼𝒏𝒊𝒔𝒆𝒙 . 𝑫𝒊𝒑𝒔 𝒁𝒊𝒃𝒔𝒌𝒂 ~ 𝑪𝒉𝒊𝒂𝒓𝒂 𝑺𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒉𝒆𝒂𝒅𝒑𝒊𝒆𝒄𝒆, 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒓 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒔 𝒊𝒏 𝒍𝒆𝒇𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒔𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝟏𝟓 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒗𝒊𝒂 𝑯𝑼𝑫 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒊𝒏 & 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒏𝒕 𝒁𝒊𝒃𝒔𝒌𝒂 ~ 𝑪𝒉𝒊𝒂𝒓𝒂 𝑬𝒚𝒆𝒎𝒂𝒌𝒆𝒖𝒑 𝑶𝒎𝒆𝒈𝒂,𝑻𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 & 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 𝑻𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 𝑳𝒂𝒚𝒆𝒓𝒔 𝒊𝒏 𝟏𝟐 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒖𝒓𝒔 𝗭𝗶𝗯𝘀𝗸𝗮 ~ 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮 𝗟𝗶𝗽𝘀 𝑶𝒎𝒆𝒈𝒂,𝑻𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐 & 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍…